Noutăţi, Evenimente din Copălău

Afişări | 1-7 din total: 7
1
Anunț de presã FINALIZAREA PROIECTULUI “CONSTRUIRE GRADINIȚÃ ÎN SAT COPÃLÃU, COMUNA COPÃLÃU, JUDETUL BOTOȘANI”   
http://www.fonduri-ue.ro

http://www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Pentru vizualizarea anunțului dați click pe imaginea alãturatã ...
Platforma naționalã de pregãtire pentru situații de urgențã fiipregatit.ro   
Accesați linkul de mai jos cãtre Platforma naționalã de pregãtire pentru situații de urgențã fiipregatit.ro ...
ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI-SECTORUL CADASTRAL NR. 27- UAT COPALAU   
ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI-SECTORUL CADASTRAL NR. 27- UAT COPALAU ...
ANUNT Finalizarea proiectului „Creșterea capacitãții de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice   
ANUNT Finalizarea proiectului „Creșterea capacitãții de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Copãlãu, județul Botoșani” ...
...
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ A COMUNEI COPÃLÃU, JUDEÞUL BOTOªANI -2008 – 2013   
Strategia de Dezvoltare Durabilã reprezintã un ghid cuprinzãtor, care exprimã valorile comunitãþii locale ºi stabileºte obiectivele de dezvoltare, conturând viziunea asupra viitorului comunei Copãlãu, indicând direcþii de dezvoltare ºi punctând traiectoria evoluþiei printr-o succesiune de proiecte ce urmeazã a se concretiza întro listã finalã de acþiuni. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Durabilã se constituie ca principal instrument de lucru al Consiliului local Copãlãu, ...
Comuna Copãlãu, ca unitate administrativ-teritorialã este persoanã juridicã de drept public, cu capacitate juridicã deplinã ºi patrimoniu propriu.   
Consiliul local al comunei Copãlãu, ca autoritate deliberativã ºi primarul comunei, ca autoritate executivã reprezintã comunitatea ºi exercitã, în condiþiile legii, competenþe exclusive, competenþe partajate ºi competenþe delegate. Conform art. 10 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 286/2006, autoritãþile administraþiei publice locale administreazã sau, dupã caz, dispun de resursele financiare, precum ºi de bunuri ...
1