Comisii de Specialitate


          COMISIA PENTRU AGRICULTURÃ, ACTIVITÃÞI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ªI URBANISM, PROTECÞIA MEDIULUI ªI TURISM
1  membru     IRIMIA IOAN    
2  membru     DULGHERIU FLORIA    
3  membru     BALAUCA MARIANA    
4  Secretar     Croitoriu Mihai     PNLMembru
5  Presedinte     BALINEANU MIHAI    

          COMISIA PENTRU ACTIVITÃÞI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVÃÞÃMÎNT ªI FAMILIE
1  membru     PUIU IOAN    
2  membru     BALAUCA MIHAI    
3  Secretar     GHEORGHIU MIHAELA    
4  membru     IORDACHEL DUMITRU    
5  Presedinte     BÃLINEANU CONSTANTIN    

          COMISIA PENTRU MUNCÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ, PROTECÞIE COPII, TINERET ªI SPORT, JURIDICÃ ªI DISCIPLINÃ
1  Membru     DULGHERIU FLORIN     PNLMembru
2  Secretar     BÃLÃUCÃ IOANA-RALUCA     PSDMembru
3  Presedinte     STRACHINARIU MIHAI     Pro RomMembru