Buget

AnNume bugetFisier

2024 Rectificarea nr. 1 a bugetului pe anul 2024
2024 Rectificarea nr. 3 a bugetului local 2024
2024 Situatii financiare trimestrul IV decembrie 2023
2024 Buget local pe anul 2024
2024 Rectificarea bugetului nr. 9
2024 Rectificarea nr. 8 a bugetului local pe anul 2023
2024 Situatii financiare trimestrul I anul 2024
2024 rectificarea nr. 2 a bugetului local pe anul 2024
2024 Rectificarea bugetului local pe anul 2024 nr. 10
2023 Buget local Rectificare nr.1
2023 Hotãrâre buget
2023 Situatii Financiare 31.03.2023
2023 Buget local Rectificare nr. 2
2023 Buget local Rectificare nr. 3
2023 Buget local Rectificare nr.4
2023 SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2023 partea 1
2023 SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2023 partea 2
2023 Buget Local Inițial 2023
2023 SITUATII FINANCIARE 30 SEPTEMBRIE 2023 partea 2
2023 SITUATII FINANCIARE 30 SEPTEMBRIE 2023 partea 1
2023 Buget local Rectificare nr. 7
2023 Buget local Rectificare nr. 6
2023 Buget local Rectificare nr. 5
2022 Buget Local Rectificare nr. 3
2022 Buget Local Rectificare nr. 5
2022 proiect hotarare buget 2022
2022 Buget Local Rectificare Nr. 1
2022 Buget Local Rectificare Nr. 2
2022 Buget Local Inițial 2022
2022 BUGET LOCAL Rectificarea nr 3 2022
2022 SITUATII FINANCIARE 30 martie 2022
2021 SITUATII FINANCIARE 31 MARTIE 2021
2021 BUGET LOCAL INITIAL 2021
2021 Indicatori sinteza
2021 PROIECT BUGET 2021 UAT COMUNA COPÃLÃU
2021 Buget Local Rectificare nr. 2
2021 Buget Local Rectificare nr. 1
2021 Situație financiarã 30 iunie 2021
2021 Situație financiarã 30 iunie 2021 II
2021 Situație financiarã 30 sept. 2021
2021 Situație financiarã 31martie 2021
2021 Buget Local Rectificare nr. 4
2020 BUGET LOCAL INITIAL RECTIFICAT 1 2020
2020 BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 3 AL COMUNEI COPALAU PE ANUL 2020
2020 SITUATII FINANCIARE 31 MARTIE 2020
2020 BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 2 AL COMUNEI COPALAU PE ANUL 2020
2020 BUGET LOCAL INITIAL 2020
2020 INDICATORI I 2020
2020 INDICATORI TRIM. I
2020 SITUATII FINANCIARE 30 IUNIE 2020
2020 BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 5 AL COMUNEI COPALAU PE ANUL 2020
2020 Bugetul local rectificat nr.8 pe anul 2020
2020 INDICATORI IULIE OCTOMBRIE 2020
2020 BUGET RECTIFICAT NR.7
2020 SITUATIE FINANCIARA 30 SEPTEMBRIE II
2020 SITUATIE FINANCIARA 30 SEPTEMBRIE I
2020 BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 6 AL COMUNEI COPALAU PE ANUL 2020
2019 Situații financiare la 31.12.2018
2019 Buget 2019 rectificare 1
2019 Buget local 2019 rectificare 2
2019 Situatie financiara 31.03.2019
2019 Bugetul local inițial pentru anul 2019
2019 Situații financiare la 30.06.2019
2019 Buget local 2019 rectificare 3
2019 Buget local 2019.Rectificarea 3
2019 SITUATIE FINANCIARA 30 SEP 2019 NR.2
2019 SITUATIE FINANCIARA 30 SEP 2019 NR.1
2018 Rectificare buget local 07.12.2018
2018 Rectificare buget local 19.12.2018
2018 Rectificare buget local 28.11.2018
2018 Rectificare buget local 31.08.2018
2018 Indicatori 2018
2018 Buget general rectificat 25.06.2018
2018 Buget dezvoltare rectificat 25.06.2018
2018 Buget functionare rectificat 25.06.2018
2018 Rectificare buget local 01.10.2018
2018 Rectificare buget 30.02.2018
2018 Situatie financiara 18.10.2018 Vol.1
2018 Situatie financiara 18.10.2018 Vol2
2018 Situatie financiara 29.07.2018 Vol.1
2018 Situatie financiara 20.07.2018 Vol.2
2018 Stuuatie financiara 24.04.2018 Vol.1
2018 Situatie financiara 24.04.2018 Vol.2
2018 Situatie financiara 24.04.2018 Vol.3
2018 Bilant situatie financiara 18.10.2018
2018 Buget general rectificat 30.05.2018
2018 Buget dezvoltare rectificat 30.05.2018
2018 Buget functionare rectificat 30.05.2018
2018 Buget dezvoltare initial 2018
2018 Buget functionare initial 2018
2018 Buget general initial 2018
2018 Cheltuieli 31.03.2018
2018 Bilant 31.03.2018
2018 Buget rectificat functionare 02.04.2018
2018 Buget general rectificat 02.04.2018
2018 Buget functionare rectificat 27.04.2018
2017 Venituri 31.03.2017
2017 Cheltuiele 31.03.2017
2017 Bilant 31.03.2017
2017 Venituri 30.06.2017
2017 Cheltuieli 30.06.2017
2017 Venituri 30.09.2017
2017 Cheltuieli 30.09.2017
2017 Venituri 31.12.2017
2017 Cheltuieli 31.12.2017
2017 Bilant 30.12.2017
2016 Rectificare nr.2 -2016
2016 Rectificare nr.1 -2016
2016 VENITURI
2016 Buget local initial 2016
2016 VENITURI SI CHELTUIELI
2016 RECTIFICAREA NR 3 DIN 2016
2016 Situatie financiara 31.03.2016
2016 Rectificare nr 4 din 2016
2016 Rectificare nr 5 din 2016
2016 Situatie financiara 30 iunie 2016
2016 Situatie financiara 20 septembrie 2016
2015 Situaþiile financiare la data de 30 iunie 2015 - prima parte
2015 Buget iocal 2015 rectificarea nr.3
2015 Situatii financiare la 31 martie 2015
2015 Bugetul local 2015 - rectificarea nr. 2
2015 Venituri si cheltuieli
2015 Bugetul local initial 2015
2015 Bugetul local 2015 - rectificarea nr. 1
2015 Situaþiile financiare la data de 30 iunie 2015 - partea a doua-a
2015 Situaþiile financiare la data de 30 iunie 2015 - partea a treia-a
2015 Venituri 2
2015 Situatii financiare la 30.09.2015
2015 Situatii financiare la 30 iunie 2015 CLC
2015 Bugetul local 2015 rectificarea nr.6
2015 Bugetul local 2015 rectificarea nr.5
2015 Bugetul local 2015 rectificare nr.4
2015 Buget local rectificarea nr.8
2014 Indicatori sinteza venituri/cheltuieli trimestrul 4 /2013
2014 Indicatori sinteza venituri/cheltuieli trimestrul 1/2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 1 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 2 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 3 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 4 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 5 pe 2014
2014 Bugetul local initial 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 6 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 7 pe 2014
2014 Bugetul local - Rectificarea nr. 8 pe 2014
2013 Bugetul local initial al comunei Copalau pentru anul 2013
2013 bugetul local al comunei Copalau pentru anul 2013-RECTIFICARE
2013 bugetul local al comunei Copalau pentru anul 2013
2013 Excedentul bugetului local -IANUARIE 2013
2013 Rectificarea bugetara nr. 1
2013 Rectificarea bugetara nr. 2 (1)
2013 Rectificarea bugetara nr. 2 (2)
2013 Rectificarea bugetara nr. 3
2013 Rectificarea bugetara nr. 4
2013 Situatii financiare 31 martie 2013
2013 Situatii finanaciare 30 iunie 2013
2012 Buget local 2012 rectificare decembrie
2012 Buget local 2012 rectificare august
2012 Buget local 2012 rectificare septembrie
2012 Buget local 2012 rectificare octombrie
2012 Buget local 2012 rectificare februarie
2012 Buget local 2012 rectificare noiembrie
2012 Buget local 2012 rectificare iulie
2012 Buget local 2012 rectificare excedent-iulie
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011
2011 Indicatori de sinteza trim.II 2011
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 (prima rectificare)
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 (a doua rectificare)
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 (a treia rectificare)
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 (a patra rectificare)
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 (a cincea rectificare)
2011 Indicatori de sinteza trim.III 2011
2011 Bugetul local al comunei Copalãu pe anul 2011 - rectificarea nr. 6
2011 Indicatori de sinteza trim.IV 2011