Regulament Primărie


AnNume Fişier
2013 Regulament de organizare ºi funcþionare a aparatului propriu de specialitate ºi a serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Copãlãu
2013 Regulament de ordine interioarã a aparatului propriu de specialitate ºi a serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Copãlãu