Fisa serviciului

DATE DE CONTACT

Adresa

Telefon

E-mail

Comuna Copălău

Județul Botoșani

0231619302

0231619307

www.primariacopalau@yahoo.com

www.svsucopalau@yahoo.ro 

 

 

 

 

 

       Fisa serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Copălău