Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 21-40 din total: 49
AnNrFisierData
2014 1 HCL NR. 1-6 DIN 24 IANUARIE 2014 24.01.2014
2014 3 ANEXE HCLNR. 3/2014 24.01.2014
2014 7 HCL NR. 7-8 DIN 28.02.2014 28.02.2014
2012 1 HOTĂRÎRE privind aprobarea Programului de acțiuni ce urmează a se realiza prin muncă în folosul comunității de către beneficiarii de ajutor social în anul 2012 27.01.2012
2012 2 HOTARIRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Copălău și serviciile publice din subordinea Consiliului local 27.01.2012
2012 3 HOTARIRE privind adoptarea bugetului local pe anul 2012 27.01.2012
2012 4 HOTĂRÎRE privind stabilirea contribuției financiare necesare desfășurării activității de audit public intern în sistem asociativ 27.01.2012
2011 19 Privind impozitele si taxele locale pe anul 2012 27 mai 2011
2011 20 Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local, a celui de venituri proprii, a bugetului de credite interne, a bugetului in afara bugetului local la 31.12.2010 27 mai 2011
2011 21 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Copălău în Adunarea generală a Asociaților „AQUA Botoșani" pentru aprobarea ajustării/stabilirii prețurilor și tarifelor propuse de operatorul regional SC NOVA APASERV SA Botoșani 27 mai 2011
2011 22 Privind masuri ce urmeaza a se realiza in vederea deschiderii noului an scolar 2011-2012 24.06.2011
2011 23 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 24.06.2011
2011 24 Domnul consilier Biliuță Vasile este ales președinte de ședință a Consiliului local, pe o perioadă de 3 luni, începînd cu luna iulie 2011. 24.06.2011
2011 25 Privind aprobarea Graficului sedintelor Consiliului local Copalau pentru trimestrul III 2011 24.06.2011
2011 29 Prin care Consiliul local ia act de Informare asupra starii de sanatate si igiena a populatiei 26.08.2011
2011 30 Privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole pe teritoriul administrativ al comunei Copălău și a Programului de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați din surse agricole din comuna Copălău 26.08.2011
2011 31 Privind infiintarea serviciului public de salubrizare,aprobarea Regulamentului si a caIetului de sarcini aferente serviciului public de salubrizare si delegarea gestiunii acestui serviciu 30.09.2011
2011 32 Privind infiintarea serviciului de iluminat public,aprobarea Regulamentului si a caietului de sarcini aferente serviciului iluminat public si delegarea gestiunii acestui serviciu 30.09.2011
2011 33 Privind aprobarea listei bunurilor proprietatea publică a comunei Copălău din cadrul obiectivului „Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Cerbu, comuna Copălău, județul Botoșani" care se transmit spre administrare și exploatare către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 30.09.2011
2011 34 Prin care Consiliul local ia act de Informarea privind îndeplinirea Planului de măsuri pentru buna funcționarea instituțiilor de învățămînt pentru deschiderea noului an școlar 30.09.2011