Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 41
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2018 1 Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 26.01.2018
2018 2 Aprobarea programului de actiune ce urmeaza a se arealiza prin munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2018 26.01.2018
2018 3 Aprobarea planului anual si a strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2018 26.01.2018
2017 1 Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 27.01.2017
2017 2 Aprobarea programului de actiune ce urmeaza a se arealiza prin munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2017 27.01.2017
2017 3 Aprobarea planului anual si a strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 27.01.2017
2017 4 Aprobarea vanzarii directe a unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei de catre actualii chiriasi / concesionari 27.01.2017
2017 5 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul fr investitii "Reabilitate si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Copalau" 27.01.2017
2017 6 Aprobarea nivelului de pret/tona de gunoi menajer colectat de la populatie pana la preluarea serviciului de salubrizare de catre Ecoproces Botosani 27.01.2017
2017 7 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificarii cotei TVA pentru investitia "Modernizare drum comunal DC 52B, km 0+000 - 3+800, Copalau(DJ 208h)- Cerbu(DJ 208h, si contruire pod de beton armat pe raul Miletin" 27.01.2017
2017 8 Aprobarea cofinantarii ca urmare a modificarii cotei TVA pentru investitia "Modernizare drum comunal DC 52B, km 0+000 - 3+800, Copalau(DJ 208h)- Cerbu(DJ 208h, si contruire pod de beton armat pe raul Miletin" 27.01.2017
2015 28 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local si bugetului de venituri proprii pe anul 2014 29.05.2015
2014 1 HCL NR. 1-6 DIN 24 IANUARIE 2014 24.01.2014
2014 3 ANEXE HCLNR. 3/2014 24.01.2014
2014 7 HCL NR. 7-8 DIN 28.02.2014 28.02.2014
2012 1 HOTĂRÎRE privind aprobarea Programului de acțiuni ce urmează a se realiza prin muncă în folosul comunității de către beneficiarii de ajutor social în anul 2012 27.01.2012
2012 2 HOTARIRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Copălău și serviciile publice din subordinea Consiliului local 27.01.2012
2012 3 HOTARIRE privind adoptarea bugetului local pe anul 2012 27.01.2012
2012 4 HOTĂRÎRE privind stabilirea contribuției financiare necesare desfășurării activității de audit public intern în sistem asociativ 27.01.2012
2011 19 Privind impozitele si taxele locale pe anul 2012 27 mai 2011
1
2
3
Inainte