Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 263
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 1 Hotãrâre privind acoperirea definitivã din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de dezvoltare 31.01.2024
2024 2 Hotãrâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 31.01.2024
2024 3 Hotãrâre privind aprobarea Programului anual ºi a Strategiei anuale de achiziþii publice pe anul 2024 31.01.2024
2024 4 Hotãrâre privind stabilirea salariilor funcþionarilor publici ºi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului ºi serviciile publice din subordine 31.01.2024
2024 5 Hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local pentru trimestrul III 2023 31.01.2024
2024 6 Hotãrâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 pentru finanþarea secþiunii de dezvoltare a bugetului local 2024 31.01.2024
2024 7 Hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la Contractul de închiriere nr. 1650 din 15 aprilie 2015 31.01.2024
2024 8 Hotãrâre privind încetarea calitãþii de asociat în Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA Botoºani 31.01.2024
2024 9 Hotãrâre privind aprobarea reþelei ºcolare pentru anul ºcolar 2024 – 2025 pe raza comunei Copãlãu 31.01.2024
2023 1 Hotãrâre privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare 27.01.2023
2023 3 Hotãrâre privind aprobarea documentației și indicatorilor pentru obiectivul - Construire Salã Sport în comuna Copãlãu- 27.01.2023
2023 4 Hotãrâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 27.01.2023
2023 5 Hotãrâre privind aprobarea Programului și Strategiei de achiziții publice pe anul 2023 27.01.2023
2023 6 Hotãrâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate 27.01.2023
2023 7 Hotãrâre privind utilizarea excedentului bugetar 27.01.2023
2023 8 Hotãrâre privind concesionarea unei suprafețe de teren 27.01.2023
2023 9 Hotãrâre aprobare menținere membri GAL 27.01.2023
2023 10 Hotãrâre privind aprobare Obiectiv - Construire garaje modernizare parcare și amenajarea curții sediului administrativ - 27.01.2023
2023 11 Hotãrâre privind aprobarea Planului de acțiuni ce se vor realiza de cãtre beneficiarii Legii 416/2001 27.01.2023
2023 12 Hotãrâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 27.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte