Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 112
1
2
3
4
5
6
Inainte
AnNrFisierData
2021 2 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 29.01.2021
2021 3 Privind aprobarea Programului de actiuni ce urmeaza a se realiza prin munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2021 29.01.2021
2021 4 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a bunurilor achizitionate prin obiectivul de investitii ”Achizitie utilaj si achizitii dotari in vederea organizarii de festival, com Copalau, jud. Botosani, derulat pri GAL”Colinele Moldovei” 29.01.2021
2021 5 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 pe raza com. Copalau 29.01.2021
2021 6 Privind revocarea din functia de administrator al SC GOSPODARIE COMUNALA UNISERV SRL a domnului Colbu Costachi, ca urmare a demisiei sale si numirea in aceasta functie a unui nou administrator 29.01.2021
2021 7 Privind incetarea unui mandat de consilier local 29.01.2021
2021 13 Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Construire gradinita in satul Copalau, com. Copalau, jud, Botosani 26.02.2021
2021 12 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Copalau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Botosani pentru aprobarea modificarii pretului si tarifului la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare/ epurare propuse de operatorul regional SC NOVA APASERV SA Botosani 26.02.2021
2021 11 Privind aprobarea incheierii ”Protocolului” de cooperare privind functionarea punctului de lucru al Inspectoratului pentru Situatie de Urgenta ”Nicolae Iorga” Botosani, din orasul Flamanzi 26.02.2021
2021 10 Privind aprobarea executiei bugetului local pentru anul 2020 26.02.2021
2021 9 Privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul IV 2020 26.02.2021
2021 8 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Copalau 26.02.2021
2021 15 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie ”CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT COPALAU, COM. COPALAU, JUD. BOTOSANI” 31.03.2020
2021 14 Privind aderarea com. Copalau, prin Consiliul local Copalau la ”ADI-Dezvoltare Sustenabila si Integrata in Tara de Sus” 31.03.2021
2020 13 Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 31.03.2020
2020 61 Impozite și taxe locale pentru anul 2020 08.01.2020
2020 23 Acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Copălău în A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” 30.04.2020
2020 22 Privind aprobarea proiectului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public” 30.04.2020
2020 21 Privind participarea comunei Copălău la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” 30.04.2020
2020 20 Privind inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gezelor naturale în UAT Copălău 30.04.2020
1
2
3
4
5
6
Inainte