Noutăţi, Evenimente din Copălău

Afişări | 1-10 din total: 10
1
ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI-SECTORUL CADASTRAL NR. 27- UAT COPALAU   
ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI-SECTORUL CADASTRAL NR. 27- UAT COPALAU ...
ANUNT Finalizarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice   
ANUNT Finalizarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Copălău, județul Botoșani” ...
Guvernare transparentă, deschisă și participativă   
Standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod SIPOCA 35 : https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35 ...
Anunț de presă - Botoșani, 27 octombrie 2015   
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” - cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” ANUNȚ DE PRESĂ Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol și a altor activități specifice, în județul Botoșani Botoșani, 27 octombrie 2015 Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în Botoșani, ...
Anunț de presă - Botoșani, 10 februarie 2014   
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” - co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră” ANUNȚ DE PRESĂ Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol și a altor activități specifice, în județul Botoșani Botoșani, 10 februarie 2014 Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în Botoșani, P ...
...
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională   
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" „Investiții pentru viitorul dumneavoastră" „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol și a altor activități specifice, în județul Botoșani”, cod SMIS–CSNR 48374 Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională http://www.fonduri-ue.ro/ Ministerul ...
Sistemul de informații Schengen II SIS II   
Pentru mai multe detalii accesati: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii/ » Informare si responzabilizare a cetatenilor pe tema drepturilor privind accesabilitatea la datele personale odata cu introducerea Sistemului Schengen de generatie a II-a (SIS II) la nivelul spatiului European de libera circulatie . Link baner SIS II : http://comunebotosani.ro/admin/documente/stiri/document_1366203114.pdf ...
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI -2008 – 2013   
Strategia de Dezvoltare Durabilă reprezintă un ghid cuprinzător, care exprimă valorile comunității locale și stabilește obiectivele de dezvoltare, conturând viziunea asupra viitorului comunei Copălău, indicând direcții de dezvoltare și punctând traiectoria evoluției printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza întro listă finală de acțiuni. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Durabilă se constituie ca principal instrument de lucru al Consiliului local Copălău, care va orienta gândire ...
Comuna Copălău, ca unitate administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.   
Consiliul local al comunei Copălău, ca autoritate deliberativă și primarul comunei, ca autoritate executivă reprezintă comunitatea și exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate. Conform art. 10 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006, autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică s ...
1