Comisii de Specialitate


          COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM
1  membru     IRIMIA IOAN    
2  membru     DULGHERIU FLORIA    
3  membru     BALAUCA MARIANA    
4  Secretar     BALAUCA MARIAN    
5  Presedinte     BALINEANU MIHAI    

          COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI FAMILIE
1  membru     PUIU IOAN    
2  membru     BALAUCA MIHAI    
3  Secretar     GHEORGHIU MIHAELA    
4  membru     IORDACHEL DUMITRU    
5  Presedinte     BĂLINEANU CONSTANTIN    

          COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ
1  Presedinte     NICULĂESA SORIN / FLORENTIN    
2  Secretar     HUSTIUC DUMITRU    
3  membru     STRACHINARIU MIHAI