Comisii de Specialitate


          COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM
1  Presedinte     SIMINICEANU CONSTANTIN    
2  Secretar     BLĂUCĂ ALEXANDRU    
3  Membru     CROITORIU MIHAI    
4  Membru     MÎNZAT FLORIN    
5  Membru     BĂLĂUCĂ MIHAI    

          COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI FAMILIE
1  Presedinte     DULGHERU PETRU – MARCEL    
2  Secretar     MALAIMARE MIHAELA    
3  Membru     GHEORGHIU MIHAELA    
4  Membru     DULGHERIU FLORIA    
5  Membru     BĂLINEANU CONSTANTIN    

          COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ
1  Presedinte     NICULĂESA SORIN / FLORENTIN    
2  Secretar     BĂLĂUCĂ MARIAN    
3  Membru     BĂLĂUCĂ MARIANA